Slovensko je aj v roku 2022 v oblasti odpadového hospodárstva na chvoste krajín EÚ. Zväz  odpadového priemyslu vznikol preto, aby tento nechcený trend zvrátil.

Slovensko je aj v roku 2022 v oblasti dpadového hospodárstva na chvoste krajín EÚ. Zväz odpadového priemyslu vznikol preto, aby tento nechcený trend zvrátil.

Ciele _________

Ciele __________

Konštruktívna spätná
väzba na vznikajúce
legislatívne
a strategické dokumenty
v oblasti odpadového
hospodárstva (OH)

Vytvorenie odbornej
platformy za účelom
komunikácie
s Ministerstvom životného
prostredia SR a iných
kompetentných orgánov
v oblasti OH

Prehodnotenie
doterajších legislatívnych
a strategických
dokumentov v oblasti
OH v záujme
ich postupného
vylepšovania

Agenda _______

1.

Úprava odpadov
pred skládkovaním (MBÚ)

2.

Celoplošný zber kuchynského
biologického odpadu (KBO)

3.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov
za obaly a neobalové výrobky (OZV)

4.

Nebezpečné odpady

5.

Posudzovanie vplyvov
na životné prostredie (EIA)

6.

Environmentálne záťaže

7.

Zmeny legislatívy v oblasti OH

Agenda ________

1.
Úprava odpadov pred skládkovaním (MBÚ)

2.

Celoplošný zber kuchynského biologického odpadu (KBO)

3.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov za obaly a neobalové výrobky (OZV)

4.

Nebezpečné odpady

5.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

6.

Environmentálne záťaže

7.

Zmeny legislatívy v oblasti OH

Vedenie ______

Vedenie ________

GENERÁLNY RIADITEĽ:
RNDr. Ján Chovanec

 

PREZIDENT:
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

1. VICEPREZIDENT:
Ing. Marián Christenko

VICEPREZIDENTI:
Mag. iur. Annamária Tóthová
RNDr. Michal Sebíň, PhD.
RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA
PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Ing. Peter Gallovič
RNDr. Vladimír Žúbor
Ing. Peter Sekula

Dokumenty ___

Dokumenty ____________

Deklarácia vzniku ZOP SR
STIAHNI
Deklarácia vzniku ZOP SR
STIAHNI
Stanovy ZOP SR
STIAHNI
Stanovy ZOP SR
STIAHNI

Kontakt _______

Kontakt ____________

Fotografia RNDr. Ján Chovanec

RNDr. Ján Chovanec
GENERÁLNY RIADITEĽ

Telefón: +421 55 7270 736
e-mail: jan.chovanec@zopsr.sk

Fotografia RNDr. Ján Chovanec

RNDr. Ján Chovanec
GENERÁLNY RIADITEĽ

Telefón: +421 55 7270 736
e-mail: jan.chovanec@zopsr.sk

Zväz odpadového priemyslu SR
Rastislavova 98
043 46 Košice

info@zopsr.sk
+421 55 7270 736

hlavné logo ZOPSR

Zväz odpadového priemyslu SR
Rastislavova 98
043 46 Košice

info@zopsr.sk
+421 0900 000 000

hlavné logo ZOPSR